Không tháp không diệt không sinh không vọng động!

(Kính tiễn thi sĩ thiền sư Thích Nhất Hạnh 1926-2022)

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Người đã bay về Đường Xưa Mây Trắng

Lễ nhập quan im lặng đến sững hồn

Bỏ hết nghi hoặc thị phi chẳng đáng

Giác Ngộ rồi Người coi nhẹ hư không

 

Kẻ phàm trần giỏi soi mắt không ngươi

Sao xuyên thấu thứ tuệ giác sáng ngời

Thầy Tuệ Sĩ, Nhất Hạnh, Quảng Độ… là thi sĩ

Trái tim bát nhã phụng hiến từ bi

 

Thì một lần mang thân phận con người

Dẫu vướng luỵ đâu sánh lỗi trần gian

Thôi cũng xin phiêu hốt cõi mây ngàn

Đoá sen trắng cười thiên thu thật tươi

 

Nhân loại ngả mũ sao ta hạn hẹp

Thời đại gì sư quốc doanh lên ngôi

Lũ ngạ quỉ chẳng dám vinh danh Người

Thì đủ biết chân tâm Người có thật

 

80 năm hoành pháp cấm sát sanh

Có lưu vong cũng nguồn cội ngậm ngùi

Chùa Từ Hiếu đẹp suốt mấy hồn cây

Nơi Người đến rồi về như cát bụi…

Comments are closed.