L…

Nguyễn Quang Thân

 

Đây là bài thơ sex mà Dạ Ngân chưa công bố. Hồn thơ của anh Thân dù nói chuyện sex vẫn ngậm ngùi thế sự, thế nhân. Nhà thờ và cha cố ở đây, trong quan niệm của chúng tôi – Phật khác và hệ thống Phật giáo là khác, Jesus và hệ thống thần quyền cũng khác và các chủ nghĩa muốn biến thành tôn giáo, lại rất khác nữa.

Tôi không khoe thơ anh ấy tặng tôi, nhưng nhân thời buổi từ L ấy bị lạm dụng quá, có khi chỉ để mắng nhau, chửi nhau, tôi công bố bài thơ này. Chỉ để nói rằng L trong tâm tưởng, tâm tư, trong hành xử của nhà văn, rất đáng và rất khác. Nếu ai đó đọc thấy không như vậy, cũng chẳng hề gì. Mong các bạn hiểu cho.

Dạ Ngân

 

 

Anh tìm ở đây sự yên tĩnh đời đời

Để lại bên ngoài bản thân anh và mọi điều giả dối

Chân lý cũng ở bên ngoài luôn

Bởi vì em đã là chân lý

 

Anh nói với em bằng cái lưỡi của chàng Adam mất dạy

(Theo những lề thói xưa đã cũ rồi)

Anh muốn mất dạy như chàng Adam

Được nói với em bằng cái lưỡi

 

Vậy là giữa hai chúng ta đâu còn biên giới quốc gia

Cái này sinh ra cho cái kia và cả hai tìm đến nhau, tìm đến

Chẳng cần hộ chiếu, chẳng cần

Anh nói với em và đến với em bằng cái lưỡi của chàng Adam

 

Thôi kệ nhà thờ và tôn giáo

Mặc những cha cố râu dài hoặc chẳng có râu dài

Những thày dòng từng là du kích là người thu thuế

những nhà thờ có gác chuông và chẳng có gác chuông

những nhà thờ có bục giảng và máy phóng thanh cỡ bự

Anh muốn nói với em bằng cái lưỡi của chàng Adam

 

Ở chỗ này anh nhập vào vũ trụ

Cái ban thờ trên mọi thứ ban thờ

Anh đã biết từ nay anh không còn nữa

Bởi vì anh anh đã đặt cái lưỡi Adam này lên vương quốc của một vùng Thơ.

 

20/5/1982

Comments are closed.