Nguyễn Quang Thân

L…

Nguyễn Quang Thân   Đây là bài thơ sex mà Dạ Ngân chưa công bố. Hồn thơ của anh Thân dù nói chuyện sex…