Ngó một tuồng nhân sự

Lê Học Lãnh Vân

1.
Nào có khác chi một gánh tuồng
Họp hành hội nghị cứ y uông (*)
Tưởng che được mắt người thiên hạ
Trước mặt bàng dân tự cởi truồng!

2.
Lạc nước bí thư đành bỏ ghế
Gỡ bài hội nghị cố lăn dưa
Quan trường đá cá đông vui thế
Dân chúng nhìn vào thấy rõ chưa?
3.
Liêm Chính hỏi còn đất sống không?
Triệu Tài, Nguyễn Chính… khắp non sông
Bọ giòi ăn hết nền Dân Chủ
Ăn sạch niềm tin giống Lạc Hồng!
4.
Có phải Lòng Dân đã cách xa
Quay đầu Tổ Quốc vẫn chờ ta
Vì Dân, Dân Trí và Dân Chủ
Mấy chốc niềm vui tới mọi nhà…
Ngày 06 tháng 8 năm 2020
==============================
(*) Hai câu này nhái thơ Tú Xương. Bắc Ninh là một trong những cái nôi của Tuồng, hiện nay đang nỗ lực bảo tồn và phát triển ngành nghệ thuật này!

Comments are closed.