Ngọc văn hoá thuần khiết

Thơ Lê Học Lãnh Vân

Nhà văn Nguyên Ngọc. Ảnh: Nguyễn Á

 

Không Sợ, bỏ nhà đi kháng chiến

Không Sợ, đối mặt nền văn nghệ chuyên chính

Trên chiếc bục Trung Thành

Thẳng thắn phản biện

Về vai trò trí thức tự do

Độc lập, đường đường chính kiến…

 

Tây nguyên phồn thực bao la

Riêng anh thấy dưới tầng tầng đại ngàn lá mục

Chiếc mạng sợi nấm khổng lồ liên kết ngang dọc

Lưu giữ văn hoá con người…

Chắt từng giọt nước tâm hồn

Anh giữ ẩm môi trường văn hoá ấy…

 

Trí thức của trí thức

Tinh hoa của tinh hoa

Giọt mực như muôn ngàn giọt mực

Thấm nghìn trang giấy sâu xa…

 

Tôi, người học viết

Xin học anh, giữa nhiều điều,

Tâm hồn thuần khiết

 

Trên đường rời Hội An

Ngày 20 tháng 6 năm 2022

Comments are closed.