Phố biển tôi về

Nguyễn Thị Thanh Bình


Phố biển ơi chiều nay sao phố lạ
Tôi trở về chẳng hiểu nổi vì đâu
Những cửa hàng nay thay chủ Nga Tàu
Nên bảng hiệu viết tiếng gì ai thấu

Thẩu hiểu chăng nước giờ tròn hay méo
Nha Trang tôi về, giặc đuổi tôi đi
Trắng trắng đỏ đỏ, sắc vàng tôi bị xóa
Ràn rụa gió mây ai hiểu nỗi mất nhà

Phố biển tôi ôi thơ tình dấu cát
Ngày trở lại tưởng nhặt chút tình si
Ra biển gọi thầm tên một người đi
Nhưng sóng gợn biển động rồi ai thoát

Thoát được không giống nòi tôi anh dũng
Nha Trang ngày về, trả lại quê tôi
Hết trắng lại đỏ, kiếp da vàng nước Việt
Không thể biến dân tôi Bắc thuộc mấy lần

Phố biển, ước mơ nào trong một cái chai
Tôi rót vào tuổi trẻ bừng sáng ban mai
Dân tộc tôi niềm thương khó xin trôi xa
Đại dương kia biển lớn hội ngộ quê nhà.

Comments are closed.