Thế giới bây giờ

Trần Hoàng Phố


Thế giới bây giờ
họ thui ta và đặt ta cúng
ta phải mỉm cười
biết làm sao
dù sao họ cũng đã làm quốc táng

thế giới bây giờ thật lạ lùng
bầy kiến đưa tang
một đám ma bác giun
như một hội lễ
thật là hoành tráng
sau đó xơi bác không thương tiếc
và say sưa nhậu linh đình
mừng bác đã sớm tịch diệt
trong kiến táng

thế giới bây giờ đầy những
fake news hấp dẫn mê ly và rất nhiều chân
lý và sự thật ở trong đó
còn hơn thế giới của tin thật
buồn chán
được định hướng
và lại hoang đường dối trá
vả lại bản thân
thế giới và cuộc đời này
thượng đế đã tạo ra là
một fake news vĩ đại nhất
để loài người tự
huyễn hoặc mình

thế giới bây giờ thực ngộ
anh trùm cao bồi diễn thuyết trước năm châu bốn bể
hùng biện và lôi cuốn
ít hay nhiều nhất tùy phe
nhưng nhiều người sững sờ
và đắng họng nhất
là anh Trung cẩu
đám bọn ăn theo
và những thể chế dối trá rất chân thành xảo quyệt
vậy mà một tờ báo rất lớn rất rất..
tự diễn biến thành báo lá cải và bưng bô
khi lại dám bảo ông ta cô đơn rất cô đơn
như chính niềm tin AQ

thế giới bây giờ là một sân khấu lớn
đầy những bóng
ma cười cợt nghịch dị
như thể nó tự cười về
chính sự hoành tráng phi lý
chính mình

Comments are closed.