Văn học miền Nam 54-75 (506): Lê Xuyên (kỳ 5)

Kinh cầu Muống

books.html_thumb[1]

Bạn có thể tải bản PDF của truyện tai địa chỉ: http://vietmessenger.com/books/?title=kinhcaumuong

Bạn đọc muốn mở văn bản truyện ở trang này, cần đăng ký tư cách thành viên theo hướng dẫn của trang (tên đăng ký, mật khẩu). Sau khi được chấp nhận, mới có thể mở văn bản.

Bạn đọc có thể nghe đọc truyện tại địa chỉ: https://archive.org/details/KinhCauMuong/%5B01%5D+Kinh+c%E1%BA%A7u+Mu%E1%BB%91ng+-+L%C3%AA+Xuy%C3%AAn+(Kim+Oanh+TTT+%C4%91%E1%BB%8Dc).mp3

Comments are closed.