Báo Giấy số 57 tháng 12 – 2019

Văn Việt vừa nhận được Báo Giấy số 57 tháng 12 – 2019 của CLB Thơ Tân Hình Thức dưới dạng PDF. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

image

Địa chỉ trang mạng Thơ Tân hình thức: http://thotanhinhthuc.org/

Comments are closed.