Lời chào của trang Facebook và trang mạng “Tiếng nước tôi”

“Tiếng ta còn, nước ta còn”, câu nói gần 100 năm trước của học giả Phạm Quỳnh đến nay càng sáng tỏ. Trong hoàn cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng mạnh mẽ của nước Việt Nam, đồng thời người Việt di cư ra nước ngoài ngày càng đông, lại thêm điều kiện lan truyền thông tin cực nhanh cực rộng nhờ Internet và các mạng xã hội, tiếng Việt thân yêu cùng lúc đứng trước nguy cơ vong thân và cơ hội phát triển chưa từng có.

Chúng tôi, một tập thể những người yêu tiếng Việt, với thành tâm góp sức nhỏ bé vào việc bảo vệ sự trong sáng đồng thời làm giàu và cập nhật tiếng Việt trong đời sống hôm nay, lập ra trang Facebook và trang mạng “Tiếng nước tôi”. Mong rằng đây sẽ là trang chung để mọi người yêu tiếng Việt, không phân biệt chuyên gia hay không phải chuyên gia về ngôn ngữ, trao đổi về việc sử dụng tiếng Việt khi nói và viết, khi dịch thuật, trong đời sống hằng ngày cũng như trong mọi lĩnh vực công việc.

Chân thành biết ơn và mong chờ sự đóng góp của tất cả những người yêu tiếng Việt trong nước và ngoài nước.

Địa chỉ Facebook: Tiếng Nước Tôi: https://www.facebook.com/ndtm42/?ref=bookmarks

Địa chỉ Website: (Đang xây dựng)

Mọi bài vở, ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: tiengnuoctoi1942@gmail.com

Nhóm chủ trương “Tiếng nước tôi”

Comments are closed.