Ra mắt sách Đặng Đình Hưng – một bến lạ | Lancement du livre Dang Dinh Hung – Rice inconnue

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'đặng đình hưng một bến lạ thơ & hoa NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN'

 

Thứ Tư | Mercredi – 20.01.2021 – 17h00

Hội trường L’Espace | Auditorium de L’Espace

Diễn giả | Intervenants:

– Nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn | M. Dang Thai Son, pianiste

– Nhà thơ và phê bình thơ Hoàng Hưng | M. Hoang Hung, poète et critique littéraire

– Nhà nghiên cứu văn học Đỗ Lai Thuý | M. Do Lai Thuy, chercheur

– Nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Thị Thuý Hạnh | Mme Nguyen Thi Thuy Hanh, chercheuse

Dịch song song Pháp-Việt | Traduction simultanée

Vào cửa theo giấy mời | Entrée sur invitation

———-

Kỷ niệm 30 năm ngày mất của nhà thơ-hoạ sĩ Đặng Đình Hưng, NXB Hội Nhà Văn xuất bản cuốn sách Đặng Đình Hưng – một bến lạ. Cuốn sách gồm 6 tác phẩm Thơ, trên 20 tác phẩm hội hoạ, và những bài bình luận về Thơ và ký ức về cuộc đời cố tác giả của các nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình (Hoàng Cầm, Hoàng Hưng, Thuỵ Khuê, Đỗ Lai Thuý…). Trong buổi ra mắt, có đọc một số trích đoạn Thơ Đặng Đình Hưng và song tấu piano một etude cho piano với chủ đề cảm hứng từ Thơ Đặng Đình Hưng do Đặng Hữu Phúc soạn, người trình diễn là các nghệ sĩ Đặng Thái Sơn & Đặng Hữu Phúc; có trưng bày một số tác phẩm hội hoạ của Đặng Đình Hưng.

———————————————

A l’occasion du 30è anniversaire de la mort de Dang Dinh Hung, poète et peintre, les éditions de l’Association des Écrivains ont publié le livre intitulé Dang Dinh Hung – Rice inconnue. Ce livre comporte 6 œuvres poétiques, plus de 20 oeuvres d’art, ainsi que les critiques sur la vie et l’oeuvre de l’auteur écrits par les poètes et critiques littéraires Hoang Cam, Hoang Hung, Thuy Khue, Do Lai Thuy…. Durant le lancement du livre, on proposera la lecture de certains extraits des poèmes de Dang Dinh Hung et une étude pour piano, composée par le pianiste Dang Huu Phuc et dont le thème est inspiré de ces mêmes poèmes. Cette étude sera interprétée en duo par les pianistes Dang Thai Son et Dang Huu Phuc.

Comments are closed.