SEMINAR: TỰ HỌC – YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG NỀN GIÁO DỤC ĐƯƠNG ĐẠI

Trân trọng kính mời quý vị tới dự

SEMINAR: TỰ HỌC – YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG NỀN GIÁO DỤC ĐƯƠNG ĐẠI

Đơn vị tổ chức: Nhà xuất bản Tri Thức

Đơn vị phối hợp: Book Hunter

Chủ trì: G.S Chu Hảo

Diễn giả & Điều phối: Book Hunter

Thời gian: 14h00 ngày 29 tháng 5 năm 2015

Địa điểm: Hội trường tại VUSTA 53 Nguyễn Du, Hà Nội

Link event: https://www.facebook.com/events/398116167066313/

Timeline:

13h50-14h00: Vào cửa

14h00- 14h10: Giới thiệu

14h10 – 14h40: Bình luận cuốn sách “Tôi tự học” của Thu Giang Nguyễn Duy Cần – Hà Thủy Nguyên

14h40-15h10: Động lực nào cho tự học trong nền giáo dục đương đại – PGS.TS Đỗ Lai Thúy

15h10 – 16h10: Ứng dụng công nghệ hiện đại trong vấn đề Tự học

16h10-16h30: Đóng góp các phương pháp tự học

Nội dung chính:

Giáo dục không phải vấn đề liên quan đến trường học. Giáo dục có nhiệm vụ giúp con người hoàn thiện, nhưng một cá nhân không thể hoàn thiện nếu chịu sự tác động của người khác. Cá nhân chỉ hoàn thiện khi cá nhân đó ý thức được vấn đề mình phải tự hoàn thiện. Bởi vậy, vấn đề “Tự học”là yếu tố thiết yếu cần được bàn đến trong quá trình xây dựng một nền giáo dục toàn diện.

Được truyền cảm hứng từ cuốn sách “Tôi tự học” của Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Book Hunter tổ chức buổi Seminar“Tự học – Yếu tố quan trọng trong nền giáo dục đương đại”. Cuốn sách là sự đúc rút kinh nghiệm tra cứu tài liệu, chọn lựa sách, hoàn thiện tư duy với các thể loại sách khác nhau. Ngoài ra, Thu Giang Nguyễn Duy Cần còn cho chúng ta biết những ý thức cần tránh trong khi đọc sách.

Thu Giang Nguyễn Duy Cần (1907 – 1998) là một học giả, nhà biên khảo, trước tác kỳ cựu. Không chỉ có số lượng tác phẩm đồ sộ, ông còn có ảnh hưởng tới tư tưởng của thanh niên miền Nam vào giữa thế kỷ 20. Năm 1931, tác phẩm triết học đầu tiên của ông có tên “Toàn Chân” đã gây ra một cuộc bút chiến sôi nổi lúc bấy giờ. Khác với các học giả miền Nam lúc bấy giờ đều ảnh hưởng của phương Tây, Thu Giang Nguyễn Duy Cần ảnh hưởng của Á Đông và tiếp thu học hỏi tinh hoa phương Tây. Ông có một kiến thức tổng thể rất rộng: từ triết học đến khoa học, văn học, thậm chí là các vấn đề tôn giáo, huyền học cả Đông và Tây.

Trong kỷ nguyên thông tin với sự kết nối mạnh mẽ, nhanh chóng và đa chiều, mỗi cá nhân đều có khả năng truy cập vào kho lưu trữ vô hạn của nhân loại để tìm kiếm kiến thức cho mình. Bởi vậy, các cá nhân không còn bị giới hạn kiến thức bởi nhà trường nữa, việc cần thiết chỉ là: sẵn sàng mở rộng tư duy, đón nhận và xử lý lượng kiến thức vô biên ấy.

Công nghệ hiện đại đã cung cấp các phương tiện để chúng ta quản lý tốt hơn thông tin chúng ta thu thập được, bởi vậy, công nghệ là yếu tố quan trọng để có thể “Tự học” ở thế giới đương đại. Thế giới đương đại trên Internet không chỉ giúp các cá nhân tự học mà còn giúp chia sẻ để có góc nhìn đa chiều hơn, bởi vậy, không chỉ còn giới hạn ở “Tôi tự học” nữa, cách thức mà chúng ta hướng tới đó là “Chúng ta tự học”.

Comments are closed.