THÔNG BÁO CỦA BAN VẬN ĐỘNG VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (BVĐ) VỀ TRANG WEB CHÍNH THỨC CỦA BVĐ

Gần đây một số bạn đọc Văn Việt viết thư hỏi: Trang web mang tên vandoandoclapvietnam@org có phải trang mạng chính thức của BVĐ không?

BVĐ xin trả lời: trang mạng nói trên nguyên là trang mạng chính thức của BVĐ, ra đời từ 03/03/2014. Tuy nhiên, sau đó ít lâu, nó đã bị thế lực nào đó chiếm đoạt và từ đó BVĐ không còn điều hành được nữa. Những thông tin mà bạn đọc tìm thấy hiện nay trên mạng nói trên hoặc đã lâu không được cập nhật, hoặc không còn chính xác, BVĐ xin không chịu trách nhiệm về chúng.

Hiện nay, BVĐ chỉ sở hữu hai trang mạng: vanviet.info và vandoanviet.blogspot.com

Những thông tin cơ bản về BVĐ (Tuyên bố thành lập, Danh sách thành viên mới nhất) thể hiện ở Mục Giới thiệu trên đầu trang vanviet.info (http://vanviet.info/tuyen-bo-van-dong-thanh-lap-van-doan-doc-lap-viet-nam/)

Kính báo

BVĐ VĐĐLVN 

Comments are closed.