Trân trọng kính mời quí vị tham dự SEMINAR: “CHÍNH TRỊ LUẬN” CỦA ARISTOTLE VÀ CÁC HỆ THỐNG XÃ HỘI

Đơn vị tổ chức: Nhà xuất bản Tri Thức

Đơn vị phối hợp: Book Hunter

Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 3 năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 3 tòa nhà VUSTA  – 53 Nguyễn Du – Hà Nội

Timline:

13h45-14h00: Đón khách

14h00 – 14h05: Giới thiệu

14h05 – 14h50:Tham luận Các vấn đề nền tảng của chính trị trong “Chính trị luận” và xu hướng tinh hoa trị – Hà Thủy Nguyên

14h50 – 15h30: Tham luận Ảo tưởng về sự sụp đổ của xã hội – Nguyễn Phương Mạnh

15h30 – 16h00: Tham luận Tại sao các triều đại sụp đổ – Nguyễn Vũ Hiệp

16h00 – 16h30: Thảo luận

“Chính trị luận” là tác phẩm nền tảng về chính trị của phương Tây, cho đến nay vẫn đóng vai trò như chuẩn mực của môn chính trị học và các giá trị căn bản của văn hóa Âu – Mỹ. Không có các khái niệm trừu tượng, Aristotle đưa ra các chuẩn mực về một xã hội vận hành ổn định và thịnh vượng đồng thời đưa ra các triết luận về vai trò của trí thức trong xã hội. Người ta không thể hiểu về xã hội của Athen cổ đại cũng như nền dân chủ phương Tây nếu chưa từng đọc Aristotle, vì thế đây là một cuốn sách căn bản và cốt lõi cho những ai quan tâm đến chính trị và xã hội đương thời.

Dựa trên quan điểm của Aristotle, xu hướng “Tinh hoa trị” đã được hình thành trong dòng lịch sử phương Tây. Những người theo xu hướng “tinh hoa trị” đều đề cao các ý tưởng của Aristotle về cơ cấu và mô hình tổ chức các nhóm quyền lực trong xã hội. Cho đến nay, lịch sử phương Tây đã minh chứng, những mô hình chính trị mà Aristotle đúc kết là giải pháp tốt cho các xã hội.

Tuy nhiên, trên thực tế, xã hội phương Tây và cả phương Đông vẫn luôn phải đối mặt với sự sụp đổ. Và bởi thế, các lý thuyết của Aristotle cần được đối chiếu với các trường hợp sụp đổ khác trong thế giới hiện đại để xem xét tính ứng dụng trong thế giới ngày nay.

Comments are closed.