Về quỹ hoạt động của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam

Thực hiện nghiêm túc chủ trương độc lập với mọi thiết chế, tổ chức trong, ngoài nước, quỹ hoạt động của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam chỉ nhận tiền đóng góp tự nguyện từ các thành viên của Ban Vận động. Mọi thông tin khác nếu có đều là sai lệch, xuyên tạc, vu khống.

Sau đây là danh sách đóng góp cho đến hôm nay (13/8/2014):

1. Nguyên Ngọc 2tr (đồng Việt Nam)

2. Lưu Trọng Văn 1tr

3. Bùi Chát 1tr

4. Phạm Nguyên Trường 1tr

5. Bùi Minh Quốc 1tr

6. Phạm Đình Trọng 1tr

7. Hoàng Minh Tường 1tr

8. Lê Hiền Phương 2tr

9. Hoàng Hưng 2tr

10. Ngô Thị Kim Cúc 1tr

11. Dạ Ngân 1tr

12. Nguyễn Quang Thân 1tr

13. Võ Thị Hảo 3 tr

14. Ý Nhi 2tr

15. Bùi Ngọc Tấn 1tr

16. Lê Phú Khải 1tr

17. Phạm Toàn 2tr

18. Thùy Linh 2tr

19. Hoàng Dũng 2tr

20. Giáng Vân 2tr

21. Trần Huy Quang 1tr

22. Mai Thái Lĩnh 1tr

23. Hà Sĩ Phu 1tr

24. Lê Hoài Nguyên 1tr

25. Nam Dao 2 tr

26. Nguyễn Quốc Thái 1tr

Comments are closed.