Inrasara: Đòi người, làm gì?

(Rút từ facebook của Inrasara)

Ahei các bạn trẻ đã ý thức cao, kiên trì nhập cuộc “đòi người”!!!
Đòi người, làm gì?
KHÔNG OÁN TRÁCH. Chúng ta oán trách nhau nhiều rồi, thậm chí còn cáo giác nhau. Oán trách chỉ phân hóa thêm thôi.
KHÔNG MỈA MAI. Tôi biết các bạn trẻ đã trừ tôi ra, tôi nói là nói cho anh chị em khác. Mỉa mai chỉ gây thêm tự ái, không giải quyết được gì cả.
KHÔNG ÁM CHỈ. Mà hãy minh bạch, công khai tên tuổi người có trách nhiệm.
Đòi người, đòi ở đâu? Ai trách nhiệm đòi?

1. ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI đại diện cho cộng đồng Cham, là ai? Đàng Thị Mỹ Hương (có nơi ghi họ Đặng). Bà Hương ở làng Hamu Tanran – ĐBQH hai nhiệm kì, sắp tới còn ứng cử nữa. Là đồng hương với Đàng Ngọc Thủy, bà có nghe tin này không? Là Đại biểu Quốc hội, bà đang ở đâu?
Bà con Hamu Tanran hãy đến gặp bà Hương, đòi hỏi [không phải năn nỉ hay cầu xin] bà phải có tiếng nói can thiệp.
2. CÁC VỊ PHỤ TRÁCH VẤN ĐỀ DÂN TỘC
– Ban Dân vận TPHCM đường Trần Quốc Toản – quận 3, vị nào đại diện cho dân tộc thiểu số [hay cho đồng bào Cham]?
– Chị Đổng Nữ Hoàng Yến, Ban Dân tộc Thành phố nữa.
Các bạn trẻ hãy đến đó, đề nghị họ “đòi người” cho mình.
Các vị ấy: [1] và [2] đang ăn lương, và đó chính là công việc của họ.
3. TRÍ THỨC. Tiếng nói trí thức là tiếng nói tự nguyện. Chúng ta chỉ có thể yêu cầu họ tiếp sức, chứ không gì khác. Các bạn có thể yêu cầu các chú, các bác ở TPHCM, yêu cầu các vị như: PGS-TS Thành Phần, Tiến sĩ Phú Văn Hẳn, Tiến sĩ Bá Trung Phụ, Tiến sĩ Trượng Văn Món, và nhiều Thạc sĩ khác giúp góp tiếng nói cùng các bạn.
Cạnh đó, còn có các nhà văn, nhà kinh doanh… nữa.
Kajap karo Po pajiơng – Thuk siam!
Tân Phú, 12g ngày 18-5-2016

Comments are closed.