Ngẫu nhiên tìm lại

Lại Nguyên Ân

Có lúc tôi đã hứa sẽ đưa lên những biếm họa mà báo chí Hà Nội đả kích các nhân vật bị liệt vào nhóm Nhân văn – Giai phẩm.
Tình cờ hôm nay thấy lại cái hình này, châm biếm Phan Khôi và Thụy An. Đây là trên báo Hà Nội Hàng Ngày, trong năm 1958. Tranh của Đào Thế.
Tranh ghi: Lão Năm Chuột và con rắn gián điệp Thụy An

Không có mô tả ảnh.

Nguồn: FB Lại Nguyên Ân

Comments are closed.