Lại Nguyên Ân

Nhà văn Nguyên Ngọc

Lại Nguyên Ân Mừng nhà văn Nguyên Ngọc tròn 90 tuổi, xin đưa lại bài tôi viết năm 2017 về ông. Còn nhớ, chừng…

Mấy cảm nghĩ

Lại Nguyên Ân Cách nay vài năm, một nhóm bạn nghiên cứu trẻ liên lạc với tôi, cho biết các bạn đang cùng nhau…