Lại Nguyên Ân

NHÂN 130 NĂM XUẤT BẢN

TRUYỆN “THẦY LAZARO PHIỀN” LẠI NGUYÊN ÂN Cách nay tròn 130 năm, vào năm 1887, một cuốn truyện viết bằng văn xuôi tiếng Việt…