Lại Nguyên Ân

Mênh mông chật chội… (1)

 Lại Nguyên Ân Tiểu luận-phê bình Nhà xuất bản Tri Thức Hà Nội, 2009 ========================================== Bản in: MÊNH MÔNG CHẬT CHỘI… Tiểu luận-phê bình…

Ngẫu nhiên tìm lại

Lại Nguyên Ân Có lúc tôi đã hứa sẽ đưa lên những biếm họa mà báo chí Hà Nội đả kích các nhân vật…