Thuật ngữ chính trị (83)

Phạm Nguyên Trường

265. Gift Relationship – Quan hệ có đi có lại. Nhan đề công trình nghiên cứu (1970) của R. M. Titmuss về việc cung cấp máu ở Vương quốc Anh và Hoa Kì. Titmuss lấy cảm hứng từ những công trình nghiên cứu của các nhà nhân chủng học về quan hệ có đi có lại, đặc biệt là tác phẩm The Gift (Luận về biếu tặng) của Marcel Mauss và dữ liệu của chính ông từ các cuộc khảo sát những người hiến tặng máu ở Vương quốc Anh. Công trình nghiên cứu này chỉ ra rằng, ở Anh có nhiều máu và máu sạch hơn ở Hoa Kì, mặc dù người hiến tặng không được trả tiền và không được nhận bất cứ ưu tiên ưu đãi nào. Trên cơ sở kết quả thu được, Titmuss tuyên bố rằng con người có lòng vị tha hơn là ông từng nghĩ về cách thức hành động của con người kinh tế và thành công của hệ thống hiến tặng máu đầy lòng vị tha như thế có thể có liên quan tới mạng lưới quà tặng có đi có lại rộng khắp, được các nhà nhân chủng học nghiên cứu ở châu Phi và Polynesia.

265. Girondins – Phái Gi-rông-đanh. Girondin là thành viên của một phe chính trị – phần lớn xuất thân từ vùng Gironde, gần Bordeaux – liên kết lỏng lẻo trong Cách mạng Pháp, hoạt động trong Hội đồng Lập pháp và Quốc ước từ năm 1791 đến 1793. Các thành viên Girondin châu tuần xung quanh J. P. Brissot, nhằm chống lại ảnh hưởng áp đảo của Paris, phản đối chế độ độc tài và khủng bố đang hình thành dưới quyền Robespierre. Tháng 6 năm 1793, Girondins ra khỏi Quốc ước và sau đó thì bị sát hại.

266. Glasnost – Công khai hóa. Từ gốc Nga, là chính sách công khai hóa và minh bạch hóa đến mức tối đa các hoạt động của những cơ quan nhà nước, tự do thông tin và ngôn luận ở Liên Xô do Mikhail Sergeyevich Gorbachyov đề xướng vào nửa cuối thập niên 1980. Trước hết, glasnost bao gồm quyền tự do báo chí, tự do phê bình, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội… vốn từng bị cấm đoán trong một thời gian dài.

267. Global Fund – Quỹ toàn cầu. Quỹ toàn cầu chống AIDS, chống bệnh lao và bệnh sốt rét là tổ chức đa phương nhằm đối phó với ba căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới là HIV/AIDS, bệnh lao và bệnh sốt rét. Được thành lập năm 2002, sau một loạt sáng kiến của nhóm G8 và Liên Hiệp Quốc, Quỹ toàn cầu là một tổ chức độc lập chuyên làm nhiệm vụ thu thập các nguồn lực từ các tổ chức chính quyền và tư nhân và hành động như là phản ứng thống nhất trên toàn thế giới nhằm giúp đỡ những người bị mắc một trong ba căn bệnh vừa nói. Đây là một trong một vài tổ chức mà quyết định được ban hành với sự tham gia của nhiều bên, trong đó có chính phủ tài trợ, chính phủ nhận tài trợ, các quỹ tư nhân, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và khu vực tư nhân cũng như đại diện của những người bị mắc những căn bệnh nguy hiểm này.

Comments are closed.