LẮNG NGHE và LÀM THEO THỰC TẾ

Lê Học Lãnh Vân

Dưới cái tựa này, bài viết xin nói về việc Bí thư thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã lắng nghe tiếng nói của dân chúng và làm theo tiếng nói đó…

Kinh nghiệm quản trị của thế giới truyền rằng “Chất Lượng do Lãnh Đạo cao nhất”; “Đạo Đức do Lãnh Đạo cao nhất”. Mấy chục năm nay, kinh nghiệm đó đã được chứng thực ở Việt Nam, từ mức quốc gia tới mức tỉnh, thành phố. Có lẽ TP HCM là nơi chứng minh cho kinh nghiệm đó rất rõ!

vị trí Bí thư thành uỷ TP HCM, ông Nguyễn Văn Nên là người lãnh đạo cao nhất thành phố. Tôi không biết bản Mô Tả Trách Nhiệm trong Đảng của ông Nguyễn Văn Nên mô tả Trách Nhiệm ông như thế nào. Là một người dân của thành phố Hồ Chí Minh, tôi mong chờ ông thực hiện các trách nhiệm sau:

1) Xây dựng nền đạo đức thành phố phù hợp với truyền thống dân tộc và thuận đà tiến của thế giới văn minh;

2) Nâng cao dân trí thành phố trên mọi mặt, đưa mặt bằng dân trí thành phố phát triển tiệm cận dân trí các thành phố đáng sống như Melbourne, Brisbane, Singapore…;

3) Đoàn kết dân chúng thành phố chung quanh chính quyền thực hiện các mục tiêu chiến lược của thành phố;

4) Phát triển nền kinh tế thành phố tương xứng với tiềm năng thành phố.

Trong hoàn cảnh bùng dịch hiện nay, nhiệm vụ trước mắt được mong chờ nơi ông là cố kết mọi người đồng tâm phòng và chống dịch. Trong nhiệm vụ chung đó có nhiệm vụ nhỏ hơn như xác định nhu cầu và giá trị đích thực của thành phố trong hoàn cảnh mới để đáp ứng, rèn cập và phát triển bộ máy công trong tinh thần phụng sự và liêm chính!

Người Lãnh Đạo cần phải có Năng Lực Lãnh Đạo. Năng Lực đó thể hiện ở năng lực nhìn ra các thay đổi, phân tích hoàn cảnh, xác định mục tiêu chiến lược phù hợp với năng lực cộng đồng, thuyết phục mọi người về một hướng đi, cách đi, đoàn kết mọi người đạt mục tiêu chiến lược đã cùng nhau xác định…

Sau khi nói về Kỹ Năng Lãnh Đạo, ông Colin Powell, trong bài nói chuyện tại HongKong năm 2002, tâm sự với các nhà lãnh đạo rằng khi đã nắm các kỹ năng và thực hành chúng nhuần nhuyễn, điều quan trọng là phải quên chúng đi để:

– Đừng tránh nhìn sự vật bên dưới bề mặt của nó. Như vậy mới thấy được Thực Tế để có kế hoạch ứng phó;

– Nghe theo Thực Tế. Chính Thực Tế mới bảo ta nên/phải làm gì;

– Nhà Lãnh Đạo tài ba là người cắt gọn các kiến thức, lập luận… để đưa ra thông điệp dễ hiểu;

– Nhà Lãnh Đạo thật tâm là người thoát khỏi cái tôi, sẵn sàng học từ mọi người;

– Ngày nào các thành viên trong cộng đồng không đem tới người Lãnh Đạo các vấn đề của họ, ngày đó anh mất quyền lãnh đạo cho dù còn trên vị trí!

Sau những lời tâm sự đó, nhà Lãnh Đạo quân sự và nhà nước Mỹ lừng danh thế giới Colin Powell kết luận buổi nói chuyện:

Và điều quan trọng nhất, điều trên hết của những điều quan trọng là, với tư cách nhà Lãnh Đạo, anh cần tự xác định mình đang phục vụ ai! Mỗi người, trên vị trí của mình, chỉ có một đối tượng phục vụ theo cam kết. Nhà Lãnh Đạo doanh nghiệp, theo cam kết, phải phục vụ cho toàn thể doanh nghiệp! Nhà Lãnh Đạo quốc gia, theo cam kết, phải phục vụ cho toàn thể quốc gia.

Trước mỗi quyết định, mỗi động thái, nhà Lãnh Đạo cần cân nhắc tinh tường xem chúng có phục vụ đúng đối tượng cam kết không!

Bài viết này xin hoan nghênh các quyết định của Bí thư Nguyễn Văn Nên. Trong những ngày qua, độc lập với quan điểm của ông Colin Powell, ông Nên đã làm những điều phù hợp với bài giảng về Lãnh Đạo nói trên, bài tôi tâm đắc nhất.

Ông đã thể hiện mình không gắn với cái TÔI.

Ông đã nhìn thấy các thay đổi của xã hội để nhận thức được những “khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp”, và “xin nhân dân lượng thứ” (Tuổi Trẻ Online, 07/8/2021). Nhiều người dân đồng cảm với sự chân thành trong lời xin lỗi.

Ông đã nhìn sự vật bên dưới bề mặt, thấy được thực tế và để thực tế quyết định theo cách ông ra lệnh cho hệ thống ứng xử với những người mất trong bệnh viện do Covid-19, “TP chịu chi phí hoả táng” và “Bộ tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp nhận, thắp hương và chuyển giao các phần tro cốt của bệnh nhân COVID-19 tử vong đến từng gia đình một cách chu toàn nhất” (Tuổi Trẻ Online, 07/8/2021).

Qua những quyết định trên, có thể cảm nhận rằng ông Nguyễn Văn Nên đã phục vụ người dân thành phố bằng cách để Thực Tế quyết định!

Với thái độ cầu thị và ứng xử chân thành như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người, nhiều giới hơn trong xã hội mang vấn đề tới cho ông, người Lãnh Đạo mà họ tin sẽ lắng nghe và làm theo nếu thấy vấn đề thực sự cần có giải pháp.

Xin chúc ông tiếp tục nhận sự được tin tưởng của người dân và có đầy đủ sự tinh tường để ra những quyết định phục vụ thành phố hiệu quả!

Ngày 08 tháng 8 năm 2021

Comments are closed.