LIVE: Tướng Tô Lâm nói về người biểu tình ở VN và sự ra đi của các ông Bùi Tín & Tô Hải