Luật Đất đai huỷ diệt giống nòi

Lưu Trọng Văn

Vụ Đồng Tâm bản chất là tranh chấp đất đai gây ra biết bao khổ đau, oan sai và rối loạn xã hội.

Nhưng với Luật Đất đai hiện nay thì vấn đề tranh chấp đất đai chỉ là một khía cạnh nhỏ, thậm chí rất nhỏ bộc lộ tính phản động của bộ luật này.

Vậy khía cạnh lớn, rất lớn mang tính bản chất cốt lõi thể hiện tính phản động, phản Dân, phản nước của bộ luật này là gì?

Tại sao gã dám khẳng định bộ luật này nguy hiểm nhất và là tác nhân chinh huỷ diệt giống nòi?

Bao lâu nay chúng ta chỉ ồn ào chuyện cướp đất để làm dự án, chuyện lợi ích bất động sản nhưng xét cho cùng vấn nạn đó chỉ liên quan đến bộ phận rất nhỏ dân chúng mà thôi.

Mà chuyện không liên quan đến tranh chấp, không liên quan đến các dự án bất động sản mới là phần chìm của tảng băng nổi. Và nếu không dẹp ngay luật đất đai với bản chất đất đai là sở hữu toàn Dân do Nhà nước quản lý thì không lâu nữa tảng băng chìm này sẽ nhấn chìm cả nòi giống Việt.

Hiện nay 70 triệu nông dân VN canh tác nông nghiệp trên 27.300.000 ha nhưng với Luật Đất đai thì họ chỉ là chủ quyền sử dụng đất chứ không phải là chủ sở hữu đất. Chính vì không được quyền chủ của đất đa số nông dân không thương đất, yêu đất chăm sóc đất như đất của chính họ. Luật Đất đai biến họ trở thành những kẻ tận thu, tận dụng, tranh thủ bóc lột đất để sinh nhai và làm giàu trước mắt.

Có thể khẳng định hầu hết 27.300.000 ha đất mồ hôi và cả xương máu của tổ tiên, cha ông khai phá, nuôi dướng và bảo vệ đã bị chính hàng chục triệu nông dân huỷ diệt bằng hàng triệu tấn phân hoá học, chất kích thích tăng trưởng, thuốc trừ sâu độc hại.

Một nhà kinh doanh Nhật Bản đến Vân Hồ, Sơn La thuê 50 ha trồng chè đã phải bóc toàn bộ lớp đất mặt vì bị huỷ diệt thay vào lớp đất khác rồi nuôi trùn suốt một năm nhờ trùn làm sống lại… đất sau đó mới trồng giống chè của họ.

Liệu chúng ta có đủ năng lực cứu đất như các nhà kinh doanh Nhật không?

Đất bị huỷ diệt với diện tích khổng lồ khác gì Đất nước bị xâm lăng và chà đạp?

Nhưng thà đất nước bi xâm lăng mà đất không bị huỷ diệt tác hại lâu dài đến Dân tộc, giống nòi ở mức độ tàn phá vẫn không thể bằng đất nước độc lập mà đất bị chính người dân bóc lột tận cùng và huỷ diệt đến tận cùng.

Mỗi người VN nếu không thấy sự thật khủng khiếp này để tác động lãnh đạo đảng CS VN nhanh nhất có thể huỷ bỏ Luật Đất đai nguyên nhân của mọi nguyên nhân huỷ diệt đất đai tài nguyên lớn nhất, vô giá của quốc gia, dân tộc thì chính chúng ta là tội đồ của Lịch sử dân tộc Việt.

Huỷ diệt!

Huỷ diệt với đầy đủ nghĩa của nó vì đất bị huỷ diệt để không còn ra cây trái tốt lành, cây trái sạch thì môi trường sống bị huỷ diệt, văn hoá bị huỷ diệt, đạo đức bị huỷ diệt, con người bị huỷ diệt tổng thể tức là giống nòi bị huỷ diệt.

Luật Đất đai gây ra Tội ác ngút trời mà những vụ án Thủ Thiêm, Đồng Tâm làm chao đảo niềm tin của người Dân chỉ là quá bé nhỏ.

Chừng nào Luật Đất đai theo mô hình cộng sản – sở hữu toàn dân – thực chất là sở hữu nhà nước không thay đổi triệt để trả cho người dân thực sự là chủ đất thì con đường mất nước, mất dân tộc với đúng bản chất của nó, không xa.

Nguồn: FB Lưu Trọng Văn

Comments are closed.