Lưu Trọng Văn

Mất Quê hương

Lưu Trọng Văn   Bạn đã bao giờ được… khóc khi nghe đọc kinh Phật chưa? Vâng hôm qua tại Thánh địa Bồ Đề…

Quan

 Lưu Trọng Văn   Từ Hà Nội Nguyễn Trọng Tạo vào Sài Gòn rủ gã làm báo. Báo ấy do Tạo đặt tên: Sao…

Cuộc đời vẫn đẹp sao

Lưu Trọng Văn   Ngày 11.11 Phan Huỳnh Điểu… ra đời còn Hàn Mặc Tử về với đất. Gã đến dự 99 năm Phan…

6 và 9

Lưu Trọng Văn Nhà văn Nguyễn Một Nguyễn Một đặt tên cuốn tiểu thuyết mới bóc tem của mình là “Từ giờ thứ 6…

Lạnh lùng

Lưu Trọng Văn Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chỉ đạo: "các bia mộ liệt sĩ còn ghi là "vô danh" đều phải khắc…

Khi chĩa súng vào Nhân dân

Lưu Trọng Văn Chẳng có điều gì có thể nhân danh Nếu chĩa súng vào Nhân dân. Dù ngươi là ai, từng mang khuôn…