Lưu Trọng Văn

Lạnh lùng

Lưu Trọng Văn Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chỉ đạo: "các bia mộ liệt sĩ còn ghi là "vô danh" đều phải khắc…

Khi chĩa súng vào Nhân dân

Lưu Trọng Văn Chẳng có điều gì có thể nhân danh Nếu chĩa súng vào Nhân dân. Dù ngươi là ai, từng mang khuôn…

Phó Đức Phương

Lưu Trọng Văn Ông từ Trường Sa về đau đáu chuyện Biển Đông và chuyện cộng sản Tàu từng giây phút chống phá đất…

Phủi tay…

Lưu Trọng Văn Mậu tuất 2018 ông Vũ Mão nhận thấy sức khoẻ có vấn đề do bước qua tuổi 80 thay vì làm…

Quẫn…

Lưu Trọng Văn Trần Lực alo cho gã: em có gánh kịch, anh tới Nhà Văn hoá Pháp ở 24 Tràng Tiền xem nhé,…