Một đảng chỉ thật sự mạnh khi nhìn đâu trong Dân cũng thấy Bạn chứ không phải cũng thấy Thù

Lưu Trọng Văn

Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Bùi Trường Giang cho biết năm 2020 diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

"Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội đã và đang tăng cường hoạt động chống phá, tấn công chia rẽ nội bộ, đặc biệt tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; xuyên tạc, suy diễn, quy chụp chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự và việc tổ chức lấy ý kiến của các giai tầng xã hội góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng".

Để tránh những hiểu lầm và quy kết không đúng đối với những người phản biện chính sách đường lối và những đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái đạo đức, nhân cách của không ít lãnh đạo hiện nay, yêu cầu ông Bùi Trường Giang phải vạch rõ ra:

Thế lực thù địch là ai?

Thế lực phản động là ai?

Bọn cơ hội là ai?

Chúng chia rẽ nội bộ thế nào?

Chúng chống phá nền tảng tư tưởng nào của đảng?

Còn chuyện đảng dám chơi trò Dân chủ lấy ý kiến của Dân góp ý cho Văn kiện của đảng thì phải chấp nhận các ý kiến phản biện, phê phán, trái chiều.

Nếu không dám và dũng cảm lắng nghe, tiếp thu ý kiến trái chiều thì cuộc vận động Dân góp ý chỉ là trò mị Dân và đảng quá cao ngạo cộng sản cho mình luôn đúng (lịch sử chứng minh đảng đã phạm nhiều sai lầm về đường lối và tư tưởng trong 90 năm qua) thì đảng không thể tiến bộ và đồng hành cùng Dân tộc được.

Nếu quy kết các góp ý phê phán là của thế lực thù địch, phản động lợi dụng thì tốt nhất dẹp trò vận động toàn Dân góp ý kiến đi thưa ông Trường Giang!

Một đảng chỉ thực sự mạnh khi nhìn đâu trong Dân cũng thấy Bạn chứ không phải cũng thấy Thù.

Nguồn: FB Lưu Trọng Văn

Comments are closed.