Nh? ??n th?y và cô

L?u Tr?ng V?n

Ngy ny, g nh? ??n hai ng??i, m?t th?y gio v m?t c gio.

Th?y V? Linh, ch? nhi?m l?p 7C tr??ng Sinh T?. G khng h? c ?n t??ng g v? cc gi? ln l?p c?a th?y. K? ni?m b? m? v xo, ngoi chuy?n sau ny g bi?t th?y lm ch? nhi?m l?p c?a g l nhi?m v? chnh tr? c?a th?y v l?p c?a g c con c?a th? t??ng Ph?m V?n ??ng, con c?a cc t??ng V Nguyn Gip, Hong V?n Thi, ?inh ??c Thi?n, L Lim, Tr?n T? Bnh, r?i con c?a b? tr??ng ??i h?c T? Quang B?u, chu c? Tn ??c Th?ng, v.v. G ngh? th?y ph?i c l l?ch ?? r?c m?i ???c phn cng lm nhi?m v? chnh tr? ?y.

Nh?ng ngay c? chuy?n chnh tr? trn c?ng khng ?? g b?t c? ?n t??ng g v? th?y. Cho ??n khi, m?y ch?c n?m sau trong Danh sch 72 nhn s?, tr th?c, nh ho?t ??ng cch m?ng k ki?n ngh? yu c?u ??ng s?a ?i?u 4 Hi?n php ?? ??a ??t n??c ??n Dn ch? th?t s?, g th?y tn th?y.

M?t hm g nh?n c ?i?n tho?i. Em V?n ph?i khng? Th?y V? Linh ?y. ??u dy bn kia b?ng ng?p ng?ng r?i g c?m nh?n th?y ?ang nn c?n xc ??ng no ?. Th?y h?nh phc l?m, em l h?c tr duy nh?t c?a th?y cng k b?n ki?n ngh? 72.

Th? r?i th?y ??n v?i ngh? s? Kim Chi m?t ng??i ngh? s? trung th?c d?ng c?m v?i m?t tnh yu r?t ??p. Th?y v ngh? s? Kim Chi g?p g. Th?y m g. G hi?u ci m ?y c?a th?y. Ch? ai b?o ai n??c m?t t? d?ng r?i. Ch? ai b?o ai, ai c?ng hi?u v sao n??c m?t r?i.

C gio Bi Th? Thi?n C?n khng h? d?y g d m?t pht v g c?ng ch?a m?t l?n g?p c. G ch? bi?t c l m? v c?ng l c gio ??u tin d?y Ph?m ?oan Trang. G ngh? gi?n ??n thi, c ph?i l nh s? ph?m tuy?t v?i th? no m?i truy?n d?y cho con gi mnh l t??ng, lng d?ng c?m d?n thn v ngh?a l?n v tnh yu T? qu?c chy b?ng ??n nh? th?. C l?ng l? ch?u ??ng v ch?p nh?n ??a h?c tr ru?t thn yu c?a mnh vo vng t ?y gian kh?. Chnh c ph?i c m?t tnh yu th??ng ??ng lo?i mnh mng l?m m?i c th? lm ???c nh? v?y.

C th?t h?nh phc, t? ho c m?t h?c tr nh? ?oan Trang. V g tin r?ng, gi? ny, ngy Nh gio Vi?t Nam ny, trong lao t, ?oan Trang c?ng ?ang ngh? v? m?, ng??i th?y v? ??i c?a mnh v?i t?t c? th??ng yu, t? ho.

G v th?y V? Linh cng c Thi?n C?n v ?oan Trang c th? c cc cung b?c hnh ??ng, ph??ng php hnh ??ng khng gi?ng nhau. Nh?ng trong su th?m lng mnh, g lun tn vinh, trn tr?ng th?y, c v ?oan Trang.

C th? l hnh ?nh v? 2 ng??i

C th? l hnh ?nh v? 1 ng??i v ?n ghi ta

C th? l hnh ?nh v? 4 ng??i v m?i ng??i ?ang ??ng

Ngu?n: FB L?u Tr?ng V?n

Comments are closed.