Ngụ ngôn 2016: chó mèo diễn tập

Trần Đức Anh Sơn

clip_image002

Có tiếng chó tru, mèo gừ inh ỏi đầu xóm, kèm theo tiếng binh khí va loảng xoảng. Đám gia súc, gia cầm trong vườn sợ đến dúm dó.

Gà: Chiến tranh hả?

Vịt: Sợ quá. Có ai chạy ra ngoài coi có chuyện chi không?

Bò: Tao đang đau chân. Bồ câu, mày ra ngoài lượn một vòng coi sao!

Bồ câu bay ra đầu xóm, lượn ba vòng sáu tráo rồi bay về nói: Không có chi. Chó mèo đang diễn tập.

Dê: Diễn tập cái gì?

Bồ câu: Tuần tới có hội xóm. Mèo sợ có kẻ phá bĩnh lúc bầu bán nên tổ chức diễn tập chống phá bĩnh, sai chó làm quân xanh.

Dê: Bầu bán cái gì, đã được ông chủ duyệt hết rồi mà. Ai thèm phá bĩnh mà đem gươm giáo ra dọa nhau. Sao không đem mấy thứ đó ra đánh đuổi bọn thú lạ đang quấy phá ngoài ao nhà có hơn không?

Bồ câu: Xưa nay chó mèo đánh nhau là chuyện thường. Tranh quyền đoạt lợi mà.

Dê: Dân gian có câu: “Khôn ngoan đấu đá người ngoài. Chó mèo chung chủ, sao hoài đấu nhau?”. Tụi nó không biết câu này sao?

Bồ câu: Tụi nó mà biết thì tụi mình được nhờ rồi. Đâu có khổ mãi thế này.

(Trích từ NGỤ NGÔN NGƯỜI NƯỚC HUỆ, Nxb Giấy Sạch, 2016)

Nguồn: FB Trần Đức Anh Sơn

Comments are closed.