Pháp quyền?

Lê Công Định

 

17 người gọi là “uỷ viên bộ chính trị”, chức danh không được minh định trong Hiến pháp hiện hành, lại có toàn quyền quyết định cử ai đảm nhiệm 3 vị trí quan trọng bậc nhất trong bộ máy quyền lực nhà nước, để sau đó 500 tay nghị gật nhắm mắt bỏ phiếu “bầu”, nhằm hợp thức hoá quyền cai trị độc tôn hơn 90 triệu người dân Việt Nam.

Hành động công nhiên chà đạp Hiến pháp và luật pháp như vậy, mà vẫn gọi đó là nhà nước pháp quyền chăng? Xin lỗi, pháp què, đúng hơn!

Nguồn: FB Lê Công Định

Comments are closed.