Thư gửi các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội: xây dựng tầng lớp học giả pháp lý và chính trị đẳng cấp, liêm chính và nhân bản

Kính thưa các quý độc giả,
Năm 2018, Chính phủ đã phải nhanh chóng giải quyết những khiếu tố về các bê bối giáo dục lớn như vụ gian lận điểm thi TNPT ở một loạt các tỉnh miền Bắc, vụ phong giáo sư/phó giáo sư. Có được điều ấy là nhờ sự đấu tranh quyết liệt của rất nhiều trí thức, đặc biệt là các nhà khoa học, cả trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, còn có các vấn đề khác nghiêm trọng hơn rất nhiều đã tồn tại từ hơn nửa thế kỷ nay. Đó là việc Đảng lựa chọn Chủ nghĩa Marx-Lenin làm đường lối chính trị chủ đạo và việc chính trị hóa hệ thống nghiên cứu và giảng dạy ở Việt nam. Từ hơn nửa thế kỷ nay, đã có rất nhiều trí thức lên tiếng phản đối những chủ trương tối tăm này. Trong bài viết này, lấy cảm hứng từ vụ GS Chu Hảo, tôi muốn góp một tiếng nói để giải quyết các vấn nạn đó. Đặc biệt, tôi chỉ ra Đảng không đủ năng lực lãnh đạo quốc gia (bao gồm cả lĩnh vực kinh tế).
Thời thế đã có nhiều thay đổi. Tôi hi vọng và mong mỏi các trí thức cả trong nước và hải ngoại sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh của năm 2018, lên tiếng để loại bỏ những xiềng xích đó của dân tộc.
Tôi đề nghị mục tiêu của năm 2019 là như sau, và mong mỏi các nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học uy tín trong nước và ngoài nước sẽ đảm đương dẫn dắt việc đấu tranh này:
a) Chính phủ phải cam kết xây dựng lộ trình nhà nước pháp quyền (tam quyền phân lập) trong thời gian 2021-2025, trong năm 2020.
b) Chính phủ cam kết thay thế chương trình 3 môn lý luận chính trị bậc đại học toàn quốc bằng chương trình phù hợp với các quốc gia phát triển trong năm 2020. Tổ chức thi sinh viên giỏi, thi diễn thuyết, tranh biện cấp trường, tỉnh/thành phố, cấp quốc gia các môn lý luận chính trị theo chương trình mới trong năm 2020. (Là một giảng viên đại học, tôi biết rõ xây dựng chương trình như vậy khá dễ và nhanh, đặc biệt chương trình bậc đại học của những môn này không khó. Soạn giáo trình chung chỉ cần vài tháng là xong, mỗi chuyên gia soạn 1 chương. Giảng viên cũng chỉ cần 2 tháng là tự đọc giáo trình và tự soạn bài giảng được).
c) Chính phủ tổ chức thi Olympic Triết học Quốc gia cho học sinh THPT để cử học sinh dự thi Olympic tin học quốc tế trong năm 2020.
d) Chính phủ thành lập Quỹ Dịch thuật Quốc gia để dịch các tài liệu pháp lý và chính trị hiện đại trong năm 2020. Có thể kêu gọi mạnh thường quân tài trợ. Huy động sinh viên, nghiên cứu sinh giỏi ngoại ngữ tham gia dịch, được tính điểm nghiên cứu khoa học.
e) Chính phủ cam kết số chỉ tiêu đào tạo cao học Pháp lý và Chính trị ở nước ngoài, hoặc đào tạo trong nước với giảng viên trình độ quốc tế cho năm 2020.
Dưới đây là 2 bài viết của tôi, về cơ bản giống nhau. Tuy nhiên bài đầu tiên (“Nhân vụ GS Chu Hảo…”) đầy đủ hơn, bởi có thêm  phần “Kiến nghị đối với các tổ chức khoa học/khuyến học, và những người quan tâm đến chính trị”.
1. Nhân vụ GS Chu Hảo, suy nghĩ về việc xây dựng một tầng lớp học giả pháp lý và chính trị đẳng cấp, liêm chính và nhân bản.
https://drive.google.com/file/d/11S1Vu0f2x6DOoVigCA-Dt1ItDmYcSOrd/view?fbclid=IwAR3T0z65X0-F7TQ5d5CnX3UxfUdZA__qxCa5ndlzd4OlNM6hd9A8OCV5PLo
2. Thư gửi các lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, về việc xây dựng một tầng lớp học giả pháp lý và chính trị đẳng cấp, liêm chính và nhân bản. (Bản gửi trên  site công cộng không có địa chỉ, điện thoại liên hệ. Tuy nhiên, bản chính thức gửi cho các lãnh đạo thì có đầy đủ các thông tin này)

https://drive.google.com/file/d/1K4SliuU4QLzSyJ2cqwxax2DCHd7TkJau/view?usp=sharing

Trân trọng
TS. Nguyễn Kiều Dung

Nguồn: http://danchuhoagiaikhoandung.blogspot.com/2018/12/thu-gui-cac-lanh-ao-ang-chinh-phu-quoc.html

Comments are closed.