Tố cáo và phản đối Truyền hình An ninh TV vu cáo trắng trợn, ngang nhiên bôi nhọ danh dự của công dân (có bản dịch tiếng Anh)

Trên kênh youtube phát ngày 14.5.2016 có clip “Bằng chứng Việt Tân chỉ đạo dùng bom xăng để kích nổ “Cách mạng Cá” ở Việt Nam” của An ninh TV (xin xem https://www.youtube.com/watch?v=lUAs-GbdvTE), ở phút 04:45 có đoạn như sau: 

“… Một số đối tượng, nhóm hoạt động trá hình ở trong nước ra các bản tuyên bố, kiến nghị, thư ngỏ mang tính lừa bịp, điển hình như bản tuyên bố do Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng khởi xướng, kêu gọi ký tên. Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn nhằm khuếch trương thanh thế, nguỵ tạo dư luận nhằm lôi kéo, tập họp lực lượng mà các tổ chức cá nhân chống đối thường xuyên sử dụng trong thời gian qua. Bản chất là các tổ chức phản động lưu vong và một số phần tử xấu lợi dụng vụ việc và lòng tốt của người dân để kích động kêu gọi tụ tập gây rối theo kịch bản cách mạng đường phố được chúng gọi tên là cách mạng cá…”:

Trong clip này, tên của chúng tôi được phát kèm theo ảnh chân dung rõ mồn một.

Chúng tôi kiên quyết phản bác những nhận định vô căn cứ, bôi nhọ, vu cáo chính trị ác độc mà An ninh TV đã ngang nhiên áp đặt cho bản Tuyên bố và cho cá nhân chúng tôi.

“Tuyên bố về vụ đầu độc biển miền Trung” được khởi xướng bởi rất nhiều trí thức có tên tuổi, phẫn nộ trước tình trạng vô trách nhiệm, chậm trễ, bất lực của nhiều cơ quan chính quyền Trung ương và địa phương, thấy cần lên tiếng một cách mạnh mẽ nhưng ôn hoà để buộc chính quyền khẩn trương kiên quyết xử lý tai hoạ vô cùng nguy hiểm cho nước cho dân.

Tuyên bố đã thể hiện được tâm tư, ý chí của đông đảo người Việt trong, ngoài nước, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, thành phần xã hội, lứa tuổi, cho đến nay đã thu nhận được gần 3000 chữ ký từ khắp các vùng miền trong nước và nhiều nước trên thế giới, trong đó có hàng trăm nhân vật nổi tiếng thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, giáo dục, văn hoá văn nghệ, truyền thông, chính trị, có rất nhiều đảng viên lão thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam.

Tuyên bố (xin xem: http://vanviet.info/van-de-hom-nay/tuyn-bo-ve-toi-c-dau-doc-bien-mien-trung-viet-nam-cap-nhat-dot-cuoi-tong-cong-2940-nguoi-k/) đã đưa ra sáu yêu cầu cụ thể, hợp tình hợp lý, hoàn toàn khả thi, mà sau đó chính quyền đã có phần đáp ứng tuy chưa triệt để, rốt ráo, nên vẫn khiến dư luận bất bình và thiếu tin tưởng. 

Như vậy, Tuyên bố là đóng góp đầy trách nhiệm, tích cực, hữu hiệu vào việc thúc đẩy chính quyền thi hành nhiệm vụ của mình, không hề kích động chống phá chính quyền hay lật đổ chế độ như sự vu cáo trắng trợn, đổi trắng thay đen của An ninh TV.

Chỉ có một con đường giải quyết những bức xúc của nhân dân là tôn trọng dân, lắng nghe dân, đối thoại với dân, thành khẩn và minh bạch sửa sai càng sớm càng tốt. Vu cáo những trí thức tâm huyết nói lên tiếng nói của dân là tối hạ sách chỉ có tác dụng bộc lộ sự ngoan cố và bế tắc của một nhóm vô trách nhiệm trong chính quyền; đẩy họ về phía đối lập, coi họ như kẻ thù, là con đường tất yếu dẫn đến sụp đổ của bất cứ nhà nước độc tài nào. Lịch sử đã, đang và sẽ mãi mãi ghi nhận điều đó.

Các tác giả của clip video này đã vi phạm trắng trợn Luật báo chí và Luật hình sự.

Theo Luật báo chí, chúng tôi đòi những người có trách nhiệm của An ninh TV phải xoá bỏ ngay clip vu cáo liên quan đến chúng tôi, công khai xin lỗi chúng tôi trong chương trình gần nhất và đưa lên youtube.

Theo Luật hình sự, chúng tôi giữ quyền đòi truy tố những kẻ đã trắng trợn bịa đặt và vu khống chúng tôi.

An ninh TV là một cơ quan trực thuộc Bộ Công an Việt Nam. Nhận định rằng clip vu cáo chúng tôi do cơ quan này công bố có nguy cơ là tiền đề cho một vụ khủng bố của Công an đối với cá nhân chúng tôi và những người khác, chúng tôi trân trọng đề nghị công luận, các tổ chức bảo vệ nhân quyền, quyền tự do ngôn luận trong nước và quốc tế theo dõi một cách sát sao vụ việc này để sẵn sàng giúp bảo vệ quyền sống, quyền tự do ngôn luận của chúng tôi.

Ngày 15/5/2016

Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng

We Condemn An ninh TV (Security TV) for Blatantly Fabricating Charges against Us and Smearing Our Reputations as Citizens

On an An ninh TV youtube channel broadcast on May 14th, 2016, there appeared a clip entitled “There is evidence that the Viet Tan has issued directives for using gas bombs to ignite the ‘Fish Revolution’ in Vietnam (Please view this link: https://www.youtube.com/watch?v=lUAsGbdvTE). At minute 4:45, the clip says: “A number of individuals and fake activist groups inside the country have issued misleading declarations, petitions, and open letters, for instance, the one issued by Nguyen Quang A, Nguyen Hue Chi, and Hoang Hung to call for signatures. According to the authorities, this is a scheme to create personal influence and falsify public opinion, a trick that opposing individuals and groups have often used of late to attract followers and rally their forces. The nature of the problem is that reactionary organizations in exile and a number of bad elements in our society have taken advantage of the incident [of massive fish die off] and the people’s benevolence to call for troublemaking rallies, following the script of a street revolution that they’ve named ‘the fish revolution’.”

In this clip, our names and photos are broadcast in obvious display.

We resolutely denounce these groundless slanderous narratives and vicious political fabrications that An ninh TV have imposed on the Declaration and ourselves.

“The Declaration on the Poisoning of Central Vietnam’s Marine Life” was initiated by a great number of well-known intellectuals who were enraged by a lack of responsibility, procrastination, and incompetence on the part of many authorities at central and local levels and who believed it’s high time to voice their concerns in a strong and yet peaceful manner with a view to forcing the authorities to urgently control this disaster of immense proportion for the nation.

The Declaration, which reflects the hearts and minds of the majority of Vietnamese who live inside and outside the country, regardless of their political persuasions, religions, social status, age, gender, has collected nearly 3,000 signatures from various localities in the country and many countries in the world, including those from hundreds of well-known personalities in science, technology, economics, education, culture, arts, media, politics, among them elderly members of the Vietnamese Communist Party and former high-ranking officials in the Party and the Government.

The Declaration (link: http://vanviet.info/vandehomnay/tuynbovetoicdaudocbienmientrungvietnamcapnhatdotcuoitongcong-2940-nguoik/) presents six specific, sensible and completely feasible demands that the authorities partially responded later in an incomplete, half-hearted manner that in turn has created more distrust and resentment among the public.

Far from inciting antigovernment protests or subversion as accused by An ninh TV which has attempted to turn the truth on its head, the Declaration has thus contributed in a responsible, positive and effective fashion to push the authorities to discharge their responsibilities.

The only approach to addressing the people’s frustration is to respect their will, to listen to their voice, to open an honest dialog with them and correct the authorities’ shortcomings as soon as possible in a transparent manner. Bringing false charges against the intellectuals committed to voicing the people’s concerns is an ill-advised reaction only reflecting the intransigence and deadlock of a certain faction in the government. Pushing the intelligentsia into opposition as if they were the regime’s enemies is an inevitable path leading to the collapse of any authoritarian state on earth, as always shown by history.

The authors of this video clip has blatantly violated the press laws and criminal laws.

Under the press laws, we are entitled to demand that An ninh TV’s responsible officials immediately delete the slanderous clip against us and publicly apologize us in a nearest program as well as upload the apology on youtube.

Under the criminal laws, we reserve the right to demand prosecution of those who have blatantly made false charges and slanderous public statements against us.

An ninh TV is an organ directly subordinate to the Ministry of Public Security. Aware that the clip used by this organ against us can serve as an ominous warning that this governmental department is going to launch a crack down on us and others, we seriously request that the public, the human rights and free speech organizations in the country and in the world closely follow this incident, being prepared to protect our rights to life and free speech.

May 15, 2016

Nguyen Quang A, Nguyen Hue Chi, and Hoang Hung

Comments are closed.