TỌA ĐÀM “Thoát Trung về văn hóa” trên diễn đàn Văn Việt

TỌA ĐÀM  “Thoát Trung về văn hóa” trên diễn đàn Văn Việt
Thoát Trung về văn hoá để hướng tới nền Văn hoá nào: Khôi phục, phát huy những đặc sắc văn hoá của dân tộc VN đã bị phá hủy, mai một do sự xâm lăng của Văn hoá phong kiến và Maoist Trung Quốc, tiếp thu những cái ưu việt của văn hoá các dân tộc trên thế giới, để xây dựng một nền Văn hoá Dân tộc, Hiện đại, hội nhập với nhân loại trong thế giới phẳng.

TỌA ĐÀM 

Thoát Trung về văn hóa” trên diễn đàn Văn Việt

Thời gian: 14:00 – 16 :30, thứ Sáu, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Địa điểm: Hội trường tấng 4, Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội 

****** 

Tại cuộc tọa đàm, diễn giả sẽ tóm lược những ý kiến tham gia cuộc thảo luận “Thoát Trung về Văn hoá” trên Diễn đàn Văn Việt trong tháng 6 và 7 năm 2014. 

– Ý nghĩa của vấn đề “Thoát Trung về Văn hoá”: Với quan niệm Văn hoá theo nghĩa rộng, bao gồm ý thức tư tưởng, niềm tin, lối sống… “Thoát Trung về Văn hoá” là sự bảo đảm nền tảng lâu bền về tinh thần cho việc thoát khỏi sự phụ thuộc chính trị, kinh tế với Trung Quốc đã kéo dài quá lâu đem đến nguy cơ mất chủ quyền, cũng là nền tảng xây dựng một xã hội hiện đại, phát triển bền vững, một quốc gia giàu mạnh. 

– Thoát Trung về Văn hoá là thoát cái gì: thoát những mặt tiêu cực của thứ văn hoá mà giới cai trị Trung Quốc (phong kiến xưa và chủ nghĩa Mao ngày nay) áp đặt cho xã hội nước họ và ảnh hưởng nặng nề đến xã hội các nuớc phụ thuộc. Trong ý nghĩa ấy, “thoát Trung” cũng là “tự thoát”. 

– Thoát Trung về văn hoá để hướng tới nền Văn hoá nào: Khôi phục, phát huy những đặc sắc văn hoá của dân tộc VN đã bị phá hủy, mai một do sự xâm lăng của Văn hoá phong kiến và Maoist Trung Quốc, tiếp thu những cái ưu việt của văn hoá các dân tộc trên thế giới, để xây dựng một nền Văn hoá Dân tộc, Hiện đại, hội nhập với nhân loại trong thế giới phẳng. 

 

CÁC BÀI CHÍNH TRÊN VĂN VIỆT VỀ CHỦ ĐỀ “THOÁT TRUNG VỀ VĂN HÓA” 

1/ Giã từ nền văn hoá quỳ lạy (Lê Phú Khải) 

2/ Một bản sao của Tàu (Nguyễn Văn Tuấn) 

3/ Nhận diện rõ hơn tính chất của chủ nghĩa bành trướng thời hiện đại (Nguyễn Vi Khải) 

4/ Nhân Việt – nhân cách giáo lý Việt tộc (Lê Hữu Khoá) 

5/ Việt Nam – một số phận nghiệt ngã (Thùy Linh) 

6/ Thoát Trung rút cuộc là thoát gì? (Nguyễn Ngọc Lanh) 

7/ Muốn thoát Trung, phải trung thực (Hoàng Hưng)

8/ Thoát Trung (Nam Dao) 

9/ Thoát Trung là một đòi hỏi tất yếu (Đặng Thành Văn) 

10/ Giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc với 7 chữ Quốc (Nguyễn Khắc Mai) 

11/ Sức mạnh của hòa bình và những gợi ý cho Việt Nam (Đặng Hoàng Giang) 

…………

 

Thông tin diễn giả

– Điều phối chương trình: GS. Chu Hảo – Giám đốc NXB Tri Thức

– Nhà thơ Hoàng Hưng, người điều phối mục thảo luận “Thoát Trung về Văn hoá” trên Diễn đàn Văn Việt.         

 

VÀO CỬA TỰ DO

LIÊN HỆ

Ban Truyền thông Nhà xuất bản Tri thức

Điện thoại: 04.3944.7280 – Emailseminar.trithuc@gmail.com

Ban tổ chức trân trọng kính báo và kính mong sự tham dự của Quý vị tại chương trình.

Comments are closed.