H?nh ng? c? Nguy?n Trãi ? Quebec

Hong H?ng

? nhi?u l?n nh v?n Nam Dao Nguy?n M?nh Hng, b?n ??ng v? n V? Kinh B?c 1982, ng? nh m?i qua ch?i x? L Phong, mi ??n hm nay, m?i c duyn cng r?ng phong thu ? nhu?m mu quan san Nghe nh?c cu th? Nguy?n Du, b?ng anh h?i: ng c bi?t trn th? gi?i c m?t b?c t??ng thi ho h? Nguy?n, nh?ng l c? Nguy?n khc?.

Th?t b?t ng? v c?m ??ng. Gi?a lng thnh ph? Quebec, ? thnh c? knh nh?t Canada, chng ti sung s??ng chim ng??ng b?c t??ng ??ng, khng ph tr??ng honh trng m v h?n nh? thi quen r?t x?u cc lo?i t??ng danh nhn n??c nh, ng??c l?i, thn m?t, g?n g?i, kh?c ho? tnh cch m?t nh th? tuy c?ng m? cnh chu?n nh?ng ngang tng ru bay gi?a tr?i, snh vai cng Churchill, Roosevelt ngay g?n to nh Qu?c h?i Quebec.

B? t??ng c hnh Cha M?t C?t, bn d??i gi?i thi?u ng?n g?n nh?ng trang tr?ng, ??y ?? ngh?a:

NGUY?N TRI

1380-1442

UNESCO th?a nh?n ? nhn v?t chnh tr? v v?n ch??ng ny tnh cch tiu bi?u nh?t c?a v?n ho Vi?t Nam.

B?c t??ng ny, do nh?ng ng??i Quebec g?c Vi?t t?ng cho nhn dn th? ?, nh?m tn vinh s? ?n nh?n [c?a dn b?n ??a]; ch?ng t? s? hi ho, s? lm giu cho nhau m s? ?n nh?n ?y ??a ??n.

U? ban th? ? qu?c gia Quebec v thnh ph? Quebec h?p tc v?i nh?ng ng??i Quebec g?c Vi?t th?c hi?n t??ng ?i ny.

Tc ph?m c?a nh ?iu kh?c Tr??ng Chnh Trung.

Khng c th gi? ?i su tm hi?u, nh?ng may m?n ???c lin l?c qua ?i?n tho?i v?i GS Nguy?n Ng?c ??nh, h?u du? ??i th? 17 c?a thi ho qu Nh? Kh, chng ti xin ghi l?i vi dng v? duyn c? c b?c t??ng ??c nh?t v nh? trn th? gi?i ny.

GS Nguy?n Ng?c ??nh l m?t trong nh?ng sinh vin ng??i Vi?t ??u tin du h?c Canada (t? n?m 1957), t?t nghi?p k? s? r?i Ti?n s? ngnh C? kh hng khng, ch?c v? cu?i cng l Khoa tr??ng Khoa Sau ??i h?c c?a tr??ng ??i h?c Laval Quebec, m?t trong nh?ng ??i h?c lu ??i nh?t Canada.

N?m 2000, tr??c khi v? h?u, ng nung n?u t??ng ??a m?t ci g c?a v?n ho Vi?t vo thnh ph? mnh s?ng, nh?t l khi ?ang c l?i th?: m?i quen bi?t v?i ng ? tr??ng Quebec nguyn l B? tr??ng V?n ho ti?u bang.

ng ? tr??ng g?i t?t nh?t l d?ng t??ng m?t danh nhn v?n ho tiu bi?u c?a Vi?t Nam.

GS ??nh ngh? ngay ??n Nguy?n Tri, m?t danh nhn v?n-v song ton, ? ???c UNESCO vinh danh. Trong t? sch c?a ng, c nhi?u t? li?u v? C? b?ng ti?ng Php, c c? b?c hnh ch?p l?i ?nh v? C? ???c th? t?i lng Nh? Kh.

ng ? tr??ng nhanh chng ???c thuy?t ph?c, ng u? quy?n vi?c d?ng t??ng thi ho h? Nguy?n cho ng Ph ? tr??ng, c?ng l m?t nh khoa h?c.

Nh?ng ? ?u c?ng th?, v?n ?? ??u tin l!!! M cc x? g?i l dn ch? t? s?n (nh?ng th?c ra cc chnh sch x h?i th socialiste h?n t? l?n cc n??c mang m? danh ?) th khng d? dng c chuy?n l?y ngn t? n? v?n t? kia ra lm cc th? t??ng ??ng ph?i nh?ng l?i mn!

GS ??nh c thu?n l?i l ng??i Vi?t ??u tin ? x? ny, l?i l nh gio, ng c quan h? su r?ng v?i c? c?ng ??ng ng??i g?c Vi?t l?n cc c?u h?c sinh g?c b?n x?, trong ? c nh?ng ng??i c v? th? x h?i, nn s? quyn gp ti?n khng ??n n?i kh.

V?y l d? n ???c thng qua ? c? hai c?p thnh ph? v ti?u bang.

Gi? ??n vi?c lm t??ng. GS ??nh tm ???c m?t ngh? s? ng??i Vi?t: ng Tr??ng Chnh Trung, c?u thuy?n nhn t? Si Gn. B? ??t t??ng th GS ??nh t? thi?t k?.

Cu?i cng, tm ch? ??t t??ng. GS ??nh cng ng Ph ? tr??ng ?i r?o nhi?u vng thnh ph?, quy?t ??nh cu?i cng l Cng vin Esplanade, n?i trang tr?ng ? trung tm, ? c nh?ng hi?n nhn cc n??c ?ang ? ? ??i m?t b?n Vi?t Nam.

NT3NT 4

T??ng Nguy?n Tri (chn dung v c? t??ng ?i).

NT 2

Hai nh th? cht cht: Nam Dao v Hong H?ng ??ng h?u C? T? th? Vi?t.

Comments are closed.