Hạ Đình Nguyên

Cuộc “bắt cóc” đầu năm

Hạ Đình Nguyên Bắc cóc là một từ phổ biến ở Việt Nam. Nó không chỉ dành riêng cho giới giang hồ khốn khổ….