Lê An Thế

Thơ Lê An Thế

1. Đá Một Cái Cột Điện   Mày chiếu sáng thành phố này bao nhiêu đêm Sống ở đây bao nhiêu tuổi Sao vẫn…