N. S. Khrushchev

Tự hào và hối tiếc

N. S. Khrushchev FB Phạm Xuân Nguyên (Nikita Sergeyevich Khrushchev (1894 – 1971), tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô (1953 – 1964),…