Nguyên Giác

Hãy tu như đang xem ảo thuật

 Nguyên Giác Hình ảnh năm mèo ra đi, năm rồng đang bước tới. (Tranh: pth)   Những dòng chữ đầu tiên trong bài này…

Viết lời như huyễn

Nguyên Giác . Em đi để lại mây ngàn quyện vào chuông mõ, phím đàn nửa đêm Thương anh không ngủ giấc thiền nụ…

Khi một cựu chiến binh trở thành Thiền sư

Karen Tong và Meredith Lake, https://www.abc.net.au/news/2022-01-02/vietnam-war-veteran-zen-buddhist-monk/100731206 Nguyên Giác dịch . Lời Giới Thiệu: Bài viết “How a Vietnam War veteran became a Zen Buddhist…

Viết Về Nhã Ca, Trần Dạ Từ

Nguyên Giác Gần như luôn luôn, rất khó viết về những gì thân thiết với chúng ta. Thí dụ, viết về những người chúng…