Trần Kỳ Trung

Toa lét

Truyện ngắn FB Trần Kỳ Trung Ông quá bực mình. Phòng làm việc của ông bị hỏng “toa lét”. Ông bị bệnh “bụng nhão”…

Chuyện bây giờ mới kể

Trần Kỳ Trung Văn Việt: Tiếp theo Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, Văn Việt sẽ đăng Miền hoang tưởng của Đào…