Trương Đăng Dung

Thơ Trương Đăng Dung

Như thể Như thể bị ném ra từ các hố đen những cơn bão tìm nơi ẩn náu rồi giành lại quyền uy trên…