Việt Bách

Thơ Việt Bách

Tự do Anh có một người bạn Có tên là Tự Do Hay mỉm cười, ca hát Biết sống cùng ước mơ Tự Do…