Cha và Con và Thơ

Văn Việt giới thiệu: trình diễn Thơ của Hoàng Hưng và Hoàng Ly “Cha và Con và Thơ” tại Trung tâm Văn hoá Pháp l’Espace Hà Nội (trong chương trình “Mùa Xuân của các nhà thơ – Printemps des Poetes” hằng năm) năm 2008.

Comments are closed.