Di c?t nhà s? h?c Boudarel hòa vào sông n??c Vi?t Nam

Georges Boudarel (1926 – 2003) l gio s? – nh s? h?c ng??i Php, tc gi? c?a lu?n n xu?t s?c v? danh s? Phan B?i Chu v nhi?u cng trnh nghin c?u l?ch s? Vi?t Nam, trong ? c cu?n sch v? ??i t??ng V Nguyn Gip ???c gi?i s? h?c Php ?nh gi l m?t trong nh?ng cu?n sch gi tr? nh?t vi?t v? nh qun s? l?i l?c V Nguyn Gip. ng ? dnh tr?n tu?i tr? ?? cng nhn dn Vi?t Nam khng Php t?i chi?n khu ?, chi?n khu Vi?t B?c. V?i ph?n ??i cn l?i, ng dnh d?ch thu?t, ??a cc tc ph?m v?n h?c Vi?t Nam ra th? gi?i, nghin c?u v vi?t sch v? l?ch s? Vi?t Nam.

Thng 12.2003, khi Boudarel t? tr?n, nh bo Nguy?n Ng?c Giao (c?u gi?ng s? Ton ??i h?c Paris VII, c?u Ph T?ng th? k H?i Ng??i Vi?t Nam t?i Php) v cc thn h?u ? th?c hi?n di nguy?n h?a tng thi hi c?a ng??i b?n qu c?. M?t ph?n di c?t ???c tr?i pha c?a sng Seine ngoi kh?i ??t Php. Ph?n cn l?i, cc b?n trong H?i Nh?ng ng??i b?n c?a Boudarel trao cho nh bo Nguy?n Ng?c Giao nhi?m v? gi? trong nh, khi thu?n l?i ??a v? Vi?t Nam, v n?u c th?, ?i theo l? trnh c?a Boudarel cch ?y su th?p k?: t? Si Gn ln Vi?t B?c, qua chi?n khu ?, d?c theo vng t? do Trung b?.

Sau 17 n?m, ??c nguy?n ha di c?t vo sng n??c Vi?t Nam c?a Boudarel ? ???c nh bo Nguy?n Ng?c Giao cng ?on b?n b ng??i Vi?t: nh th? Nguy?n Duy, nh v?n H?u Ng?c, nh?c s? Tr??ng Tuy?t Mai, th?c hi?n tr?i ? Sng B (ngy 4.2.2020), ? Sng H?ng (ngy 8.2.2020) v s? cn ti?p t?c tr?i theo dng sng Thu B?n ra Bi?n ?ng.

Nhm video Ng??i ? Th? ? theo chn ?on trong cu?c tr?i tro Boudarel ??u tin trn dng Sng B ? chi?n khu ?, v th?c hi?n nh?ng th??c phim ng?n ny.

Quay phim: Minh Nguy?n

K? thu?t: Nguyn Ng?c

Ngu?n: https://nguoidothi.net.vn/di-cot-nha-su-hoc-boudarel-hoa-vao-song-nuoc-viet-nam-22626.html

Comments are closed.