Biếm hoạ Facebook ở ta

Lý Trực Dũng

Lịch sử chứng minh biếm họa được vẽ trên giấy Pararyi của Ai Cập cổ đại, được vẽ trên tường ở Pompei và ở Rom, được in trên truyền đơn ở TK 15. Báo giấy đã giúp biếm họa phát triển rực rỡ, rồi biếm họa bùng nổ thời Internet, Face Book của thế giới phẳng. Tất nhiên biếm họa của Việt Nam cũng phải hòa trong quá trình phát triển chung đó: Hấp dẫn, thời sự, sâu sắc.

Xin giới thiệu 3 tranh về một chủ đề nóng mới đây của các HS biếm họa: LAP, Cận, Hà Huy Chương.

 

HS Cận

HS Hà Huy Chương

HS LAP

Comments are closed.