Báo Giấy số 58 tháng 02 – 2020

Văn Việt vừa nhận được Báo Giấy số 58 tháng 02 – 2020 của CLB Thơ Tân Hình Thức dưới dạng PDF. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

image

Địa chỉ trang mạng Thơ Tân hình thức: http://thotanhinhthuc.org/

Comments are closed.