Khánh Ly bị cúp điện!

“Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa chạy té ra sân. Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị”.
(Trích TẮT ĐÈN của Ngô Tất Tố, tác phẩm tố cáo thời kỳ không có điện của dân tộc, trong sự cai trị của bọn bị coi là ác với dân mình)


image.png

Nguồn: FB Tuấn Khanh

Comments are closed.