Mỗi tuần một trang biếm họa (25) – Cuộc chiến xâm lược Ukraina

Dưới đây là một số biếm họa trong số đặc biệt của trang mạng MEMRI (The Middle East Media Research Institute – Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông) về cuộc chiến xâm lược Ukraina do Putin phát động.

Nguồn: https://www.memri.org/reports/arab-press-cartoons-russian-invasion-ukraine


"Con đường đi đến hòa bình của Putin!!" (Al-Quds Al-Arabi, London, 25/2/2022)


Nga tấn công Ukraina (Al-Nahar, Lebanon, 25/2/2022)


Putin – cỗ máy chiến tranh (Al-Arabi Al-Jadid, London, 25/2/2022)


"Putin và hòa bình!!" (Al-Quds Al-Arabi, London, 23/2/2022)


Putin vứt bỏ lớp vỏ ngụy trang hòa bình và khai chiến (Arabi21.com, 25/2/2022)


Nga tấn công Ukraina (Al-Khalij, UAE, 25/2/2022)


Putin dẫn đường đến "Kiev" (Al-Jumhouriya, Lebanon, 25/2/2022)

 


"Nga xâm lược Ukraina" (Al-Masri Al-Yawm, Egypt, 25/2/2022)


Putin trên đường tới Ukraina (Al-Arab, London, 25/2/2022)


Nga chiếu tướng NATO (Al-Khalij, UAE, 24/2/2022)


"Nga tuyên bố các lãnh thổ của Ukraina là độc lập" bất chấp đòn “trừng phạt” của Mỹ (Al-Quds Al-Arabi, London, 24/2/2022)

Putin hất tung bàn thương thuyết (Al-Yawm Al-Sabi’, Egypt, 23/2/2022)

Comments are closed.