Media Văn Việt

Phim “Ròm”

Phim “Ròm” của đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy thắng ở nhánh chính New Currents tại Liên hoan phim Busan. Tác phẩm đồng nhận…