Media Văn Việt

Cha và Con và Thơ

Văn Việt giới thiệu: trình diễn Thơ của Hoàng Hưng và Hoàng Ly “Cha và Con và Thơ” tại Trung tâm Văn hoá Pháp…

Tám năm Cánh Buồm

Hội thảo 8 năm hoạt động của nhóm giáo dục Cánh Buồm (Hà Nội, 16/12/2017) http://canhbuom.edu.vn/2017/12/25/video-hoi-thao-chang-duong-8-nam-canh-buom/