Nhà giáo Phạm Toàn nói về chương trình và sách giáo khoa trên kênh Truyền hình Quốc hội