Nhà giáo Phạm Toàn nói về chương trình và sách giáo khoa trên kênh Truyền hình Quốc hội

Xin mở theo đường dẫn: http://quochoitv.vn//2018/THOISUDANLUAT/2018/THANG%2005/02/Cau%20chueyn%200405.mp4

Comments are closed.