99 năm Hoàng Cầm 22/2/1922 – 22/2/2021

Hoàng Hưng cùng Hoàng Cầm về thăm quê Hoàng Cầm, hát với đoàn quan họ

Đưa lại một kỷ niệm khó quên: chuyến đi về quê ông gần 30 trước, lúc ông đã ngoài 70, mà ông ngồi sau xe Yamaha tống ba của nhà nhiếp ảnh độc nhất vô nhị bạn trên từng cây số của văn nghệ sĩ Nguyễn Đình Toán, chạy vài trăm ki lô mếch, về quê ông Làng Hồ, rồi “mộ” Kinh Dương Vương (?), rồi chùa Tiêu…

Bạn chịu khó xem youtube sẽ thấy rất nhiều hình quý hiếm của ông từ khi còn là anh bộ đội đẹp giai về “giải phóng thủ đô” 1954 tới những ngày cuối nằm thở oxy, trên nền âm thanh “ca sĩ” Hoàng Hưng hát “Bên kia sông Đuống” và quan họ cùng đoàn Quan họ Bắc Ninh trong buổi RTC (rượu thịt chó) với ông ở phố Hồ!

Comments are closed.